فرم تقاضای همکاری


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/30
محل تولد را بنویسید. محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ایثارگر را بنویسید. ایثارگر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
خانواده شهید را بنویسید. خانواده شهید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس دقیق منزل را بنویسید. آدرس دقیق منزل را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره تلفن منزل را بنویسید. شماره تلفن منزل را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره همراه را بنویسید. شماره همراه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس محل کار قبلی را بنویسید. آدرس محل کار قبلی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره تلفن محل کار قبلی را بنویسید. شماره تلفن محل کار قبلی را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

نام و نام خانوادگی معرف را بنویسید. نام و نام خانوادگی معرف را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شغل معرف را بنویسید. شغل معرف را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره همراه معرف را بنویسید. شماره همراه معرف را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

سوابق شغلی را بنویسید. سوابق شغلی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

نوع فعالیت، زمان شروع و پایان فعالیت و علت پایان همکاری را به صورت کامل توضیح بفرمایید.

وضعیت شغلی را انتخاب کنید.
میزان حقوق پیشنهادی را بنویسید. میزان حقوق پیشنهادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

مبلغ پیشنهادی به ساعت یا ماهیانه را وارد نمایید.


فایل را انتخاب کنید.

در صورت تمایل فایل رزومه خود را بارگذاری نمایید


کمی صبر کنید...