آغاز مرحله دوم پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403_1402 دبستان ره یافتگان


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی دانش آموز را بنویسید. نام و نام خانوادگی دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی دانش آموز را بنویسید. کد ملی دانش آموز را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی دانش آموز را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد دانش آموز را بنویسید. تاریخ تولد دانش آموز را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد دانش آموز معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/23
متقاضی پایه را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز را بنویسید. نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام مدرسه قبلی را بنویسید. نام مدرسه قبلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نحوه آشنایی با مدرسه را بنویسید. نحوه آشنایی با مدرسه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جستجو در اینترنت، یا نام معرف، سایت و یا موارد دیگر

توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...