صرف ناهار

انجام تکالیف 

استراحت کوتاه

⚽ برگزاری مسابقه  فوتبال و بسکتبال 

💥 انجام بازی های فکری و استراتژیک 

📌 برگزاری نماز جماعت

🔷صحبت آقای دکتر لاریجانی در مورد اهمیت والدین 

🧨انجام بازی جذاب زو در نمازخانه 

🥣صرف شام