⚽ برگزاری مسابقه فوتبال و بسکتبال 

🍔 صرف ناهار

💥 انجام بازی های فکری و استراتژیک 

📌 برگزاری نماز جماعت

🔷صحبت آقای دکتر لاریجانی در مورد اهمیت والدین 

🥣صرف شام