بایگانی نوشته‌ها


برگزاری نمایشگاه دست‌سازه‌های نوروزی دانش‌آموزان

برگزاری نمایشگاه دست‌سازه‌های نوروزی دانش‌آموزان

در روز دوشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، نمایشگاه دست‌سازه‌های نوروزی دانش آموزان در حیاط مدرسه برگزار شد. در این رویداد، دست‌سازه‌هایی نظیر ماکت کوه آتش‌فشان، ساعت آفتابی، ماکت منظومه شمسی، کتاب‌های نگارش شده توسط دانش‌آموزان در موضوعات متنوع و سایر محصولات علمی و هنری این عزیزان به نمایش گذاشته شده و توسط خود سازندگان به سایرین ارائه شد.