اردوی تفریحی آموزشی

اردوی آموزشی_تفریحی

/post-279

اردوی یکروزه ی آموزشی ، تفریحی باغ کتاب  نوآموزان پیش دبستان و دانش آموزان اول و دوم دبستان شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱.