رحلت امام خمینی

رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد.

/post-284

▪️وظیفه همه ماست که با توکل به خدا و تقویت روح اخلاص و همبستگی حرکت عظیمی را که امام بزرگوار آغاز کرده اند ادامه دهیم. سالگرد رحلت امام خمینی  تسلیت باد.