عید قربان

عید سعید قربان مبارک باد.💐

/post-290

عید است و زمان ذوب ایمان شدن است در راه خدا ذبیح و قربان شدن است از صحن و حریم کربلا تا به منا جان شیفته فدای جانان شدن است.🌸