اردو روزی در مدرسه

اردو روزی در مدرسه/ آبان ماه ۱۴۰۱

/post-298

📍اردوی تفریحی روزی در مدرسه  


اردوی روزی در مدرسه کلاس پنجم و ششم سال تحصیلی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰

/post-259

برگزاری اردوی روزی در مدرسه با رعایت پروتکل های بهداشتی